Generalforsamling

Generalforsamling

 

 

Allerslev Ungdoms- & Idrætsforsamling

Afholder generalforsamling d. 22 februar 2017 kl. 18.30 i Allerslev Klubhus

Dagsorden iflg. Vedtægterne

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

AUIF er vært med kaffe og kage.

 

d. 8. februar. 2017

På bestyrelsens vegne

Dennis Grundtvig

Fastelavn 2017

Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening Enghavevej 2A 4720 Præstø Tlf. 55996226

e-mail: auif@os.dk

 

 

 

 

 

30/1-2017