Generalforsamling

Allerslev Ungdoms- og Idrætsforsamling.


Afholder generalforsamling
Den 16. februar 2022 kl. 19.00 i Allerslev Klubhus
Dagsorden iflg. vedtægterne.


Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest d. 26. januar 2022.


På bestyrelsens vegne Dennis Grundtvig

Banko

Bankospillet starter op igen d.3 februar 2022, i Allerslev klubhus.

Alle Corona regler vil blive overholdt, som gælder på pågældene tidspunkt.

Fodbold

AUIF starter fordbold op igen på Allerslev Stadion, vi vil tilmelde et Herre seinor holde. lige nu er der 15 mand der starte med at træne mandag d. 4/10-2021. kl. 1700.

Har du løst til at bakke op som spiller, sponsore, holdledere eller står opkridtning er du meget velkommen til at kontakte os på auif@os.dk.

OK BENZIN

Hurra! Vi har fået 9.288 kr. fra Dagli'Brugsen Ugledige og OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte, nu hvor mange foreninger er presset i de her usædvanlige tider. Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen.

Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening Enghavevej 2A 4720 Præstø Tlf. 55996226

e-mail: auif@os.dk

 

 

 

 

 15/1-2022